villa harmoniassa

Matkalla todelliseen itsetuntemukseen

Kun pysähdyt ja hiljenet itsesi äärelle, tulet tietoiseksi kaikesta mikä ilmenee tässä ja nyt.

Tästä läsnäolosta avautuu tie syvempään itsetuntemukseen. Syvemmän itsetuntemuksen kautta näet itsesi ja ympärillä olevan todellisuuden selkeämmin.

Täydellinen itsetuntemus on kuin ikkuna, jonka lävitse näet todellisuuden sellaisena kun se on.

Villa Harmonia on retriittikeskus Hinnerjoella

Villa Harmoniassa erillisinä koetut asiat liitetään yhteen, jolloin niistä muodostuu yhteinen sopusointuinen kokonaisuus, harmonia

Villa Harmoniassa on mahdollisuus aloittaa, jatkaa, syventää ja laajentaa matkaa itsen kautta todelliseen itsetuntemukseen

Kuinka nopeasti pääset perille sinne, minne ole matkalla, riippuu sinusta ja polusta, jota kuljet